Faragó Péter október 6-i beszéde

Tisztelt emlékezők!

Történelmi gyásznapon hajtunk főt a 13 aradi vértanú emléke előtt. Történelmi, mert először vagyunk tanúi annak, hogy nem valamelyik politikai hatalom korlátozza gyásznapunkat, mint az annyiszor előfordult az elmúlt 171 esztendőben. 

Hanem egy sokkal kegyetlenebb és korlátozóbb, láthatatlan erő. Amely az egész világ fölött hatalmaskodik.

Az annak idején tiltott megemlékezések és a mai között mégis van hasonlóság. Önök között sokan vannak, akik a dikatúra idején a tiltás ellenére is kimentek október 6-án a Vesztőhelyre. Akkor egy láthatatlan maszk mögött, ajkainkat alig mozgatva, a szavakat magunkba fojtva mormoltuk nemzeti imánkat. Ma pedig látható, tapintható maszkban vagyunk kénytelenek elénekelni.

Tisztelt emlékezők!

Jól tudjuk mindannyian, hogy Magyarország történelme bővelkedik dicsőséges forradalmakban, hősökben, majd a lázadások leverését követően mártírokban, akiknek az emléke kitörölhetetlen. 

Ma a 171 évvel ezelőtti tragikus őszre emlékezünk, amikor vérbe fojtották a magyar szabadságküzdelmet, kivégezték Aradon a hősöket.

Mégis, október hatodika ne lesújtson, ne megfélemlítsen bennünket, hanem épp ellenkezőleg: bátorítson és ösztönözzön. Hisz kiváló katonák és emberek áldozták életüket a magyar nemzetért, az európai szabadságért.

Legyünk méltóak hozzájuk!

Merítsünk erőt abból, amit a szabadságért harcolók embertársaikért, a kitűzött eszmékért és nem utolsó sorban a hazáért áldoztak. És látva az ő áldozatukat, tegyük fel magunkban a kérdést: mit gondolunk, mit gondolhatunk magunkról? 

Természetesen nekünk, aradi magyaroknak 2020-ban nem kell hozzájuk hasonló áldozatot hoznunk.

Áldozatot nem, de erőfeszítést igen. Mert ez a kor, ez a tágabb értelemben vett pillanat is kötöz feladatokat, kötelezettségeket a vállunkra. Amelyeket úgy kell cipelnünk majd megoldanunk, hogy bármikor büszkén nézhessünk tükörbe. És nem csak október 6-án, hanem az év minden napján.

Pontosan ezért,tisztelt emlékezők, idén is elmondjuk, mint minden esztendőben, hogy a szürke hétköznapok során merítsünk erőt az aradi vértanúk által a hazáért, embertársaikért tudatosan hozott áldozatából. 

Számomra a vértanúk három legfontosabb üzenete a magyar összetartás, a magyar összefogás és az önmagunkban vetett hit.

Higgyék el, e három dolog ad igazából életerőt, bizakodást, jövőképet az aradi magyarság számára is. Ha bízunk magunkban és erőnkben, ha bízunk nemzetünkben, akkor képesek vagyunk a megújulásra, képesek vagyunk gyökereink megőrzésére. És képesek vagyunk arra is, hogy lassú létszámfogyásunk ellenére megkerülhetetlenek legyünk a város és a megye hétköznapi életében.

Ne feledjük, hogy nekünk magyaroknak a történelem vihara rendre keserűbb sorsot szánt, és gyakran csak magunkra számíthattunk. Most sincs ez másképp.

Az aradi magyarságnak nincs más feladata, mint összefogással, összetartással tenni a dolgát. Nem szabad megijednünk a küzdelmektől, hanem határozottan ki kell állnunk a jogainkért, értékeinkért, magyarságunkért.

Isten minket úgy segéljen!

Facebookby feather

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük