Honosítási iroda

A 2004-ben alapított Eurotrans Alapítvány létrejöttének egyik kiemelt célja a régiók közötti, hazai és nemzetközi, határokon átívelő, valamint az eurórégiók keretein belül folytatott együttműködés ösztönzése, és a fejlődő régiók részvétele az Európai struktúrákban és szervezetekben, közös projektek megvalósítása érdekében.

Ebbe illeszkedik jelen tevékenysége, az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó kérelmek hatékony és zökkenőmentes benyújtásának elősegítése, valamint az eljárás ügyfélbarát lefolytatásának előmozdítása. Ennek érdekében az Alapítvány teljes mértékben ingyenesen nyújt támogatást az iratcsomó összeállításában, a fényképtől a fordítások elkészítéséig.

Az erdélyi magyarság könnyebb honosulása érdekében az Alapítvány területi irodáinak munkatársai heti két alkalommal kiszállnak vidékre, úgymond „házhoz mennek”, hogy az egyszerűsített honosítási eljárásban azok is részesüljenek, akiknek nem volt lehetőségük ezt eddig megtenni. A területi irodák munkatársai meghatározott program szerint, előre meghirdetett helyszíneken végzik segítő munkájukat, amelyekről előzetesen értesítik az adott település lakosságát.

Az Alapítvány munkatársai tájékoztatást adnak az egyszerűsített honosítási eljárás lényegéről, az ügyintézés általános menetéről, a kérelmek tartalmi és formai elemeiről, valamint a csatolandó mellékletekről, ugyanakkor segítséget nyújtanak a kérelem és az előírt mellékletek tartalmi és formai elemeinek összeállításában, a kérelmek kitöltésében.

Ingyenes ügyintézés, fényképezés és fordítás

Az Alapítvány teljes mértékben ingyenesen nyújt támogatást az iratcsomó összeállításában, a fényképtől a fordítások elkészítéséig. Bármilyen honosítással, bejelentéssel vagy útlevéllel kapcsolatos kérdéssel nyugodtan forduljanak munkatársainkhoz, mert szívesen segítenek mindenkinek.

Állandó ügyfélfogadás:

Az aradi iroda nyitvatartási ideje: Episcopiei utca 32-es szám

  • Hétfőtől csütörtökig 9:00-17:00 óra között; 
  • Pénteken 9:00-13:00 óra között. 

Telefon: 0257/250-627, 0724/395-011 

A pécskai iroda nyitvatartási ideje: Pécska, 3-as utca, 5-ös szám 

  • Kedden 15:00-19:00 óra között; 
  • Szerdán 10:00-14:00 óra között. 

Telefon: 0728/968-058 

A kisjenői iroda nyitvatartási ideje: Kisjenő, Înfrățirii utca, 36-os szám 

  • Hétfőn és csütörtökön 16:00-18:00 óra között;
  • Kedden 10:00-14:00 óra között. 

Telefon: 0748/192-151

Az Eurotrans Alapítvány által biztosított szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek, beleértve a fordítási költségeket is.

Letölthető űrlapok

I. Magyar állampolgársággal még nem rendelkezőknek:

1. Honosítási kérelem:

2020. február elsejétől a honosítási kérelmet benyújtó személyek mindegyike hivatalból kap magyar személyazonosító igazolványt.

Tájékoztató adatlap kitöltéséhez

1. Honosítási-visszahonosítási kérelem

2. Anyakönyveztetés honosítással egyidejűleg:

2. Adatlap születés hazai anyakönyvezése

3. Adatlap házasság hazai anyakönyvezése

4. Adatlap válás hazai anyakönyvezése

5. Adatlap haláleset hazai anyakönyvezése 2013

6a. Apai elismerő nyilatkozat születendő gyereknél

6b. Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyereknél

7. Házassági névviselési formamódosítása

8. Névváltoztatás születési és családi utónév 2013 konzszolgálat

9. Házassági név megváltoztatása

10. Kérelem anyakönyvi kivonat beszerzésére

11. Kérelem hatósági bizonyítvány névazonosság esetén

12. Külföldi örökbefogadás anyaköny

13. Nyilatkozat anyakönyvezésnél, eredeti dokumentumok le nem adása esetén

3. Egyéb:

14a. Nyilatkozat nincs szig és lakcímkártya

14b. Külföldi letelepedés nyilatkozat

15. Erkölcsi bizonyítvány kérőlap

16. Kérelem konzuli tanúsítvány

17. Kérelem LIG csere

II. Magyar állampolgársággal már rendelkező személyek esetében:

Jelen tájékoztatóban szereplő változások kizárólag a már állampolgársági esküt tett, magyar állampolgárok hazai anyakönyvezéséhez kapcsolódnak azaz nem érintik a honosítási eljárással párhuzamosan történő anyakönyvezést).

Tájékoztató

1. melléklet – Születési anyakönyv kiállítási kérelem

2. melléklet – Házassági anyakönyv kiállítási kérelem

3. melléklet – Halotti anyakönyv kiállítási kérelem

4. Adatlap – Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel

5. Adatlap – Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétel

6. Adatlap – Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

7. Adatlap – Külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez

8. Adatlap – Külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

9. Adatlap – Külföldön történt válás hazai anyakönyvezéséhez

10. Nyilatkozat útlevél kiállításához 6 év alatti gyerekek részére

III. Családtámogatás – Köldökzsinór program:

Tájékoztató a nem Magyarországon született magyar gyermekek után járó családtámogatásról

1. Anyasági támogatás megállapítására vonatkozó kérelem

2. Életkezdési letéti számla megnyitása iránti kérelem 

IV. Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz a Magyarországi Országgyűlési Választásokra, 2018. április 8.

Jelen dokumentumot csak abban az esetben kell használni, ha a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött szavazó levélcsomagban levő azonosító nyilatkozat valamilyen módon sérült vagy helytelenül lett kitöltve.

! Figyelem: a szavazási levélcsomagból más dokumentum nem cserélhető/helyettesíthető!

Azonosító nyilatkozat letöltése

Hadigondozotti ellátások

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelmet magyar állampolgár vagy magyar állampolgársággal is rendelkező külföldi állampolgár nyújthat be. A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető, de a hadigondozási igény visszamenőlegesen nem érvényesíthető. A kérelem illetékmentes.

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól 
Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, valamint végrehajtási rendelete módosításáról