Köldökzsinór Program

A magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény).

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Ki kérheti és mi az előfeltétele?

Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja kérheti; Előfeltétel a gyermek magyar anyakönyvezése.

Ki igényelheti?

Magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti, valamint igényelheti az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye. Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető. Amennyiben az Ön gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül.

Hol igényelheti? 

EUROTRANS ALAPÍTVÁNY ARAD – Episcopiei utca 32 szám 

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

A gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént. Amennyiben Ön a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését Magyarországon még nem anyakönyveztette, akkor is benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai anyakönyvezési eljárás.

Ha Ön örökbefogadó szülő akkor csatolnia kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát. Gyámság esetén pedig csatolni kell a gyámkirendelő határozat másolatát.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése? 

8 hónapon belül az ön által megadott bankszámlára. 

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 forint.

A FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

(Babakötvény) 

Ki jogosult az életkezdési támogatásra?

A 2017. június 30. után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek;

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése;

Ki igényelheti?

Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy a gyermek más törvényes képviselője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani.

Hol és hogyan igényelheti?

EUROTRANS ALAPÍTVÁNY ARAD – Episcopiei utca 32 szám

Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az alábbi két módon kérheti az életkezdési letéti számla megnyitását, amelyen az életkezdési támogatást jóváírják:

  1. Az anyasági támogatás igénylésével együtt
  2. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem kerül sor.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

  1. Amennyiben Ön az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást egyidejűleg, egy formanyomtatványon igényli, a kérelemhez elegendő csatolnia az anyasági támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokat.
  2. Amennyiben az életkezdési támogatás kérelmezésével egyidejűleg Ön anyasági támogatást nem igényel, a kérelemhez csatolnia kell:

magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtásakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén:

  • a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;
  • a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;

Ha Ön örökbefogadó szülő akkor csatolnia kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát. Gyámság esetén pedig csatolni kell a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42. 500 forint összegű támogatási összeg jár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán. A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

Mi az a Start-számla?

Szülő vagy hozzátartozó kezdeményezésére a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-számla, amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás, és amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves szülői és hozzátartozói befizetések  10%-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet.

Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Start-számla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre.  A számlán nyilvántartott követelés kifizetését a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől kérheti.

A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Start számla külképviseleten keresztül nem igényelhető.