Megyei szervezetünk

                 A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Arad városi és megyei szervezete 1989 decemberében alakult, s azóta is a megye településein élő összes magyar egyetlen, átfogó érdekvédelmi, közképviseleti szervezete, amely ernyőt biztosít az Arad megyei magyar közösség számára.

         A 2011-es népszámlálási adatok szerint a megyében 37067 magyar él, ami a megye összlakosságának körülbelül tíz százalékát jelenti. Értük vállaltunk és érzünk felelősséget, mert közösségünk csak akkor fejlődhet és gyarapodhat, csak akkor őrizheti meg gyökereit, ha az egyén, a család biztonságban, jólétben él.

         Az Arad megyei magyar közösség számára létfontosságú cél a Kultúrális Autonómia megvalósítása, ami azt jelenti, hogy az Arad megyében élő magyarság számarányának megfelelő, kultúrájának, identitásának megőrzéséhez elegendő anyagi forráshoz jusson költségvetési alapokból.

         Alapelvünk, hogy minden Arad megyei magyar gyerek magyar iskolába járjon, senki ne kényszerüljön arra, hogy más tannyelvű iskolába kelljen iratkozzon. Ennek érdekében odafigyelünk, hogy a tanügyi törvény alapján az iskolák kérelmezzék a létszám alatti magyar osztályok és csoportok engedélyeztetését a minisztériumnál. Ezzel párhuzamosan nyomon követjük, hogy a magyar osztályokkal is rendelkező iskolák megfelelő anyagi támogatást kapjanak a fenntartó önkormányzatoktól, és ezáltal biztosítva legyenek a működési feltételek.

         Az Arad megyei magyar oktatási hálózat fenntartása érdekében minden magyar gyermekre számítunk. Az anyanyelvű oktatásunkat szolgálja a szakbizottságunk által kidolgozott megyei magyar oktatási stratégiánk.

         Szervezetünk tisztában van a magyar egyházak történelmi, közösségmegtartó hivatásával, értékeljük nevelői-oktatói szerepüket, ezért minden településen támogatjuk templomainkat, az egyházi intézményeket, szorgalmazzuk az elkobzott egyházi vagyonok visszaszolgáltatását.

         A jövő a fiataloké, szervezetünk felelősséget érez az eljövendő nemzedékekért, ezért Arad megye fiataljai részesei közös döntéseinknek, az ifjúsági szervezeteket pedig partnereknek tekintjük, támogatva működésüket.

         Közösségünk gazdasági megerősödése érdekében támogatjuk, hogy az Arad megyei magyar vállalkozások bővítsék regionális, határon átnyúló kapcsolataikat, használják ki a rendelkezésre bocsátott, megpályázható uniós forrásokat. Ugyanakkor célunk, hogy a magyar gazdák, farmgazdaságok megtalálják számításaikat, időben szerezzenek tudomást a hazai vagy uniós pályázati lehetőségekről, támogatásokról, termékeik megfelelő áron jussanak a piacra.

         Szervezetünk szoros kapcsolatot tart a magyarlakta települések önkormányzataival, az egyházainkkal, iskoláinkkal, a civil szférával annak érdekében, hogy a helyi, sajátos arculatú közösségi élet biztosíthassa a magyarságtudat megőrzését, a szülőföldön való boldogulást. Ennek érdekében szervezetünk felvállalja az Arad megyei magyarság identitásának, anyanyelvének megőrzésére hivatott hatékony és célszerű érdekképviseletet.