Papp Attila polgármester boldog, amiért segíthetett

Régi vágyak teljesültek Nagyiratos községben

Írta: Balta János

Papp Attilával, a Kis- és Nagyvarjast is adminisztráló Nagyiratos község polgármesterével az elmúlt négy évben történt fejlesztésekről beszélgettünk.

– Polgármester úr, mit sikerült megvalósítani Nagyiratos község településein?

– Előrebocsátom: komoly fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, ami még nem ért véget, hiszen év végéig folytatódik a munka. Kezdeném azzal, hogy a nagyiratosiak régi vágya, az utcák aszfaltozásával a vége felé járunk. Ez az Országos Helyi Fejlesztések Programja (PNDL) támogatásával készül. A Malomutca burkolata 5,5 méter széles, a többi utca 3,5 méter széles aszfaltburkolatot kapott, aminek a szélei további félméteres kőágyat kaptak a projekt első fázisában. Most azonban éltünk a projekt átalakításának a lehetőségével, vagyis önerőből hozzátettünk további 30 ezer lejt, ezért az összes mellékutca 4 méter széles aszfaltburkolatot kapott. Ezek szerint Nagyiratoson 10,5 kilométer hosszú utca kap aszfaltburkolatot olyan eljárással, hogy egyetlen aszfaltrétegre 6 centis koptatóréteget húzunk, de az alapok annyira szolidak, hogy a ráhúzott burkolat és a koptató a célnak tökéletesen megfelel. Ezzel Nagyiratos utcáinak a 90 %-a aszfaltburkolattal rendelkezik. Csupán két rövid utca vár még aszfaltozásra, de azoknak a korszerűsítése is tervben van, önerőből fogjuk megvalósítani. Sikerült aszfaltburkolatot húznunk a volt pártfarmnak a bejáratáig: az egykori farmig az út ágyát a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal építette meg – tekintve, hogy 2016-tól ránk van az út íratva –, azzal a feltétellel kötöttünk koncessziós szerződéseket az ott működő magáncégekkel, hogy azok összefogva húzzanak rá aszfaltburkolatot, aminek a költségeit leírhatják az adójukból. A cégek összefogva elvégezték a munkát, tehát ott is épült 2 kilométer aszfaltút. Itt szeretném megjegyezni: idén még Nagyvarjasnak egy utcájára is aszfaltburkolat kerül, elkészült hozzá a hatástanulmány. A templomtól lefelé induló utcára 5 méter széles aszfaltréteg kerül, a szélein 50 centis kőággyal, a másik utcára 4 méter széles burkolat kerül, a szélein 50 centis kőággyal. Ehhez is megvan a pénzünk, tavaly az RMDSZ támogatásával 1 millió lejt kaptunk a kormánytól, de mi is megtoldottuk önerőből 200 ezer lejjel. A jelzett munkálathoz jóváhagyták a pénzt, csak el kell tudnunk költeni, illetve aszfaltozásra vár még a Nagyiratoson említett két rövid utca, amit önerőből fogunk kivitelezni. Tekintve, hogy Kisvarjas utcája aszfaltos, ha befejezzük a jelzett munkálatokat, elmondhatjuk, hogy Nagyiratos község minden településének az utcáit aszfaltburkolat fedi.

– Ekkora méretű fejlesztéseket eddig egyetlen polgármester sem tudott végrehajtani. Büszke-e a teljesítményére?

– Valóban büszke vagyok rá, és a már említett két kis utca korszerűsítése is azért várat még magára, mert azt önerőből is képesek vagyunk megtenni, hamarosan be is fejezzük. Ugyancsak önerőből fogtunk hozzá a járdáknak a korszerűsítéséhez is 5 évvel ezelőtt. Folyamatosan felszedtük a régi leromlott járdákat, amelyek helyett betonjárdákat öntöttünk. Büszkén jelenthetem ki: Nagyiratoson a járdáknak a 90%-a betonburkolatot kapott, Nagyvarjason is egy utcában öntöttünk betonjárdát, valamint Kisvarjas egyik oldalán. Ezzel addig jutottunk, hogy 3-4 év alatt Kisvarjas nélkül 12 kilométer betonjárdát sikerült kialakítanunk. Nagyiratos járdáinak a 90%-a betonburkolatos, de ebben nincs benne az a szakasz, ami az első mandátumban a GAL Project támogatásával készült, aminek a jóvoltából a községközpont járdáit térkővel burkoltuk. Arra büszke vagyok, hogy előttem egyméternyi járdát nem építettek, én viszont a község, illetve Nagyiratos járdáinak a 90 %-át megépítettem. Jövőre, ha minden jól megy, a község összes járdájának az építését befejezzük. Tehát a jelzett tervek miatt is szeretném újra megpályázni a polgármesteri tisztséget. Ugyanakkor a közvilágításnak a korszerűsítését is ezelőtt 5 évvel kezdtük el, aminek a pályázatát ötéves lejárattal készítettük. Az utolsó költségeket idén ki is fizettük, ami azt jelenti: Nagyiratos, Nagyvarjas és Kisvarjas utcáinak minden villanyoszlopán összesen 550 korszerű LED-es világítótest biztosítja a korszerű és takarékos éjjeli közvilágítást, 505 millió lej beruházással. Újra hozzá kell tennem: az RMDSZ közbenjárására, Arad Megye Tanácsától kapott támogatásból törlesztettük évente a részleteket, idén kifizettük az utolsó hátralékot is. Ugyanakkor a nagyiratosi kultúrotthonnak a korszerűsítésén is sokat dolgoztunk: négy évvel ezelőtt szereltük be azt a berendezést, ami nyáron hűt, télen viszont fűt. Ugyanilyen berendezést szereltünk a nagyvarjasi kultúrotthonba is, amelyik mellett megépítettük a szabadtéri színpadot, az udvart betonkerítéssel körbekerítettük, de ott még kerül tennivaló. Ott is odafigyeltünk az iskolaépület állagának a megtartására, az óvoda zökkenőmentes működtetésére. Kialakítottunk egy termet protokollcélokra, de az utcák kőburkolatát is rendszeresen megjavítottuk. Jövő héten tesszük fel a világhálóra az aszfaltozási közbeszerzést, ezért bízom benne, hogy ott is hamarosan megépülhet a már említett aszfaltburkolat. Az utóbbi időben a nagyiratosi konyhát mintegy 40 ezer euró értékű felszereléssel láttuk el. Ez 3×4 méteres hűtőkamrát, burgonyapucoló gépet, két mosogatógépet, hétfajta, ultramodern, rozsdamentes főzőtestet szereztünk be, minden villanyárammal működik, amit egy transzformátorra kötöttünk rá a nagy fogyasztás miatt. Eredetileg a korszerűsítéseket a rendezvények kiszolgálása érdekében tettük, később azonban szociális konyhának is alkalmasak lehetnek, catering-rendszerrel az iskolásokat is elláthatják, esetleg a nyugdíjasokat kiszolgáló szociális szolgálatok elvégzésére is megfelel. Ez a jövőnek épült, amire mindannyian büszkék lehetünk. Ugyancsak nagy beruházásunk volt a nagyiratosi orvosi rendelőnek a felújítása, ami tetőcserével is járt, illetve a nagyvarjasi orvosi rendelőnek a teljes felújítása, ami a külső mellett, teljes belső korszerűsítést is jelentett. A Romániai Magyar Pedagógusszövetség támogatásával építettünk egy játszóparkot Nagyiratos központjában. Ugyanott mi is szabadidőparkot és játszóteret építettünk és a jövőben hasonlót tervezünk Nagyvarjasra is. Az iskolaépületeknek a javításával is évente foglalkoztunk, betonkerítéseket, járdákat építettünk mellettük. A futballpályán és környékén sokat dolgoztunk, új öltöző, tribün, locsolóberendezés épült.

Befejezni a felújításokat, bevezetni a földgázt

– Még sok fejlesztésről beszélhetnénk, de a lakossággal való törődést is fontosnak tartom, ezért ameddig lehetett, rendszeresen szerveztünk kulturális programokat is. Rendszeresen megszerveztük Nagyiratoson a falunapokat, illetve Magyar Napokat is, ugyanakkor Nagyvarjason is rendszeresen megszerveztük a falunapot. A Nagyiratosi Magyar Napokon az utóbbi négy évben jeles sztárvendégeket sikerült szerződtetnünk. Szerepelt nálunk az EDDA, a Beatrice, a Bikini, a TNT stb. A jelzett sztárvendégeket az Arad Megyei Tanács mellett működő Kulturális Központ támogatásával, az RMDSZ közbenjárása nyomán sikerült meghívnunk. Köszönet jár mindannyiuknak, de a környékbeliek is tudhatják: nem sok településnek sikerült vendégül látnia olyan kaliberű sztárvendégeket, akik Nagyiratoson megfordultak.

– Sikerült-e rendszeresen támogatni a községbeli civilszervezeteket? 

– Rendszeresen támogattuk a Nagyiratoson működő Forray Népdalkört, a Nyugdíjasklubot, illetve amíg működött, a Rozmaring Néptánccsoportot is. Hasonlóképpen a Nagyvarjasi Asszonykórust is rendszeresen támogatjuk. Ugyanakkor a nagyiratosi Horgászszövetséget is folyamatosan támogatjuk, ők gyakran megszervezték a Horgásznapokat. Ugyancsak rendszeresen támogatjuk az egyházakat, Nagyiratoson évente 600 ezer lejjel segítjük az egyházainkat, ezért a különböző felekezetek templomai rendben vannak. Nagyban hozzájárultunk a Kisvarjas–Dombegyház közötti ideiglenes határátkelő megépítéséhez. Azt szerettük volna, ha végleges határátkelő lett volna, de az eddigi ideiglenes működéssel is bebizonyosodott, hogy ezt igényelték a legtöbben. Továbbra is mindent megteszünk, hogy végleges határátkelővé váljon az említett ideiglenes átjáró.

– Tehát a nagy beruházásokat sikeresen befejezték, kifizették. Vannak-e más jövőbeli tervei?

– Amint jeleztem, az elkezdett munkákat, az utcák aszfaltozását, a járdák korszerűsítését be akarom fejezni, de a földgáznak Nagyiratosra való bevezetését is elsőrendű feladatnak tekintem. Azt a Nagyiratoshoz tartozó három település Kisiratossal közösen tervezi, ezért közösen nyújtottunk be egy rácsatlakozási kérvényt, ami jó úton halad, közben félretettük a pénzt a gázbevezetéshez szükséges hatástanulmánynak az elkészítésére. Komoly ígéreteket kaptunk a kérvénynek a támogatására. Tudtommal a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL 4) éppen a földgáz bevezetéséről fog szólni. A tanácsban félretettük a pénzt az adminisztratív költségekre, amelyek nem csekély összeget tesznek ki. Várjuk a politikusainknak a támogatását a szükséges jóváhagyásoknak a megszerzéséhez.

– Milyen stádiumban van a községbeli szennyvízlefolyó megépítése?

– Lemondtuk a régi, saját rendszert, az aradi hálózatra való csatlakozás érdekében. Sajnos, az lassan halad, de reméljük, Arad Megye Tanácsával közösen egyszerűbb lesz. Ugyancsak a terveink között szerepel a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatal épületének a korszerűsítése, egy szintetikus sportpályának az építése, amit akár önerőből is megvalósíthatunk.

– Hogyan működik a Nagyiratosi Általános Iskola?

– Ami a magyar tagozatot jelenti, fájdalmas számunkra, hogy csak elemi iskola működik. Magyar nyelvű óvodai csoport Nagyiratoson kívül Nagyvarjason is létezik, az anyanyelvű gimnáziumi tagozat létrehozására viszont nincs esély, a nagyobb diákjaink Kisiratoson vagy Aradon tanulnak tovább. Legnagyobb fájdalmunk, hogy nagyon kevés a magyar gyermek. Zárszóként elmondanám: a 8 év munkáját megköszönöm a tanács tagjainak, akikkel sokat vitatkoztunk, de nagyon jó volt a kommunikáció. Az eredményeken meglátszik: ők is megértették, hogy mindent a község települései érdekében tettünk, ezért mellettem voltak. Természetesen köszönöm az RMDSZ tanácsosainak, akik ugyan csupán üten voltak, de a szavuknak nagy súlya volt a döntések meghozatalában. Azt is el kell mondanom, a legtöbb támogatást az RMDSZ közbenjárására kaptuk, de magunknak is nagyon sokat kellett pályáznunk, utánajárnunk, hogy sikeresen fejleszthessük a község településeit. Természetesen, mindent nem lehetett megtenni, mert annak a „hajónak”, ami előttünk elment, a hiányát nem tudtuk pótolni, de megköszönöm a sorsnak, amiért az eltelt két mandátumban elérhettük az eredményeinket.

– Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok jövőbeli terveinek a megvalósításához!

– Én köszönöm a lehetőséget és a biztatást!

Facebookby feather

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.