Számarányán felüli támogatás az Arad megyei magyarságnak

Bölöni György Arad Megye Tanácsának a Költségvetési, illetve az Integrációs Szakbizottságaiban dolgozik, de fontosabbnak tekinti a Költségvetési Szakbizottságban kifejtett munkáját, ahol minden évben komoly izgalom előzi meg Arad megye költségvetésének az elfogadását. Mert ettől függ, mennyi pénzt sikerül elkülöníteni a megye magyarok által lakott községei, települései számára.


– Idén mennyi pénzt sikerült szerezni a megyebeli magyarság számára?
– Természetesen rendelkezünk összegző, de részletes kimutatásokkal is a magyarok által lakott településeknek fejlesztésre jóváhagyott költségvetési kereteiről. Előrebocsátom: mindent összevetve, elégedett vagyok a jelzett településeknek fejlesztésre szánt összegekkel. A községi adminisztrációk működéséhez szükséges összegekre nincs rálátásunk, azokat a pénzügyi hatóságtól közvetlenül kapják egy, a törvény által megszabott képlet alapján. Az dönti el, mennyi pénz jár egy-egy községi vagy városi adminisztráció működtetéséhez. A jelzett összegek év közben is változhatnak. 
Nos, ismertetném a településenként fejlesztésre elkülönített összegeket, amelyek tulajdonképpen a kettőnk munkáját fémjelzik. Kisiratosra 470 ezer lej jut összesen, amiből járdaépítésre 250 ezer, a kultúrotthon egészségügyi rendszerének a felszerelésére 200 ezer, a közvilágítás fejlesztésére 20 ezer lej jut. Nagyiratoson ugyancsak közvilágításra 100 ezer, a polgármesteri hivatal épületének a felújítására 150 ezer, a községközpontban, illetve Nagyvarjason járdaépítésre 220 ezer lej, ami összesen ugyancsak 470 ezer lej. Tőzmiske községben 200 ezer lej jut az iskolák tetőszerkezetének a felújítására, utcák és járdák felújítására ugyancsak 200 ezer lej, parkok, zöldövezetek kialakítására 70 ezer lej. Nagypereg község összesen 520 ezer lejt kap, amiből a közvilágítás korszerűsítésére 90 ezer, parkolók kialakítására 200 ezer, térfigyelőkamera-rendszer beszerzésére és felszerelésére 90 ezer, továbbá a nagyperegi óvodaépület felújítására 140 ezer lejt költhetnek. Szintye községben járdaépítésre 245 ezer, a szapáryligeti kultúrotthon felújítására 200 ezer, míg az ágyai iskolában szükséges javításokra 70 ezer, vagyis összesen 515 ezer lej jut. Sofronya községben a két település városrendezési tervére 100 ezer lejt hagytunk jóvá, ami egy belterület parcellázásához szükséges, amit a fiatal családoknak házépítés céljából szánnak. A szentpáli iskola javítására 10 ezer, a szentpáli óvoda épületének a bekerítésére, játszótér kialakítására 65 ezer lej jut. Vinga községben elsősorban Majláthfalva érdekel. Itt a csatornázás bővítésére 200 ezer, illetve 8,5 kilométernyi utca aszfaltozására szintén 200 ezer lej áll rendelkezésre. Pécskán a piactéri magyar tannyelvű óvoda épületének a felújítása a Magyar Kormány jóvoltából a napokban befejeződik, az óvoda új bútorzatára 30 ezer lej van elkülönítve. A felső, azaz az artézi kút melletti magyar tannyelvű óvodára új bejárati kapu készül, az udvar egy részét térkővel burkoljuk, az intézmény rácsatlakozik a szennyvízelvezető-hálózatra. Mindez 25 ezer lejt igényel. Ugyanakkor 20 ezer lejt elkülönítettünk a helybeli 2-es Számú Általános Iskola épületének a folyamatban lévő nagyjavításához szükséges önrészre, ami nem volt pályázható összeg. A felsorolt támogatások összesen 3,075 millió lejre emelkednek. Figyelembe véve, hogy a megye egészében 27,3 millió lej volt a támogatásokra szánt összeg, a magyar érdekre megszerzett pénz a jelzett összeg 11%-át teszi ki, miközben a magyar közösség számaránya 8% körül van. Tehát elmondhatjuk: a megszerzett támogatás tekintetében jól állunk. Még jobb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy Arad megyében egyedüliként, az 5 magyar polgármester által vezetett községek közvetlen módon, az országos költségvetésből is kaptak fejlesztésre támogatást. Megismétlem: az 5 magyar polgármesteren kívül egyetlen település sem kapott támogatást az országos költségvetésből. Csak az RMDSZ-es parlamenti képviselő, Faragó Péter közbenjárására Kisiratos utcaaszfaltozásra 1 millió, Nagypereg járdaépítésre 1 millió, Nagyiratos utcák aszfaltozására 1 millió, Tőzmiske a közvilágítás fejlesztésére 1 millió, Szintye a 131-es községi út, azaz a Szintye–Ágya közötti útnak a korszerűsítésére az említetteken kívül kapott 2 millió lejt.
– Mivel magyarázható, hogy szinte folyamatos kormányválság közepette csupán az RMDSZ-es képviselő lobbizott ki fejlesztésre kormánypénzeket?
– Utánanéztem, hasonló támogatásokat más megyében is csak a magyar képviselők szereztek, ami egyszerűen azzal magyarázható, hogy komolyan veszik a magyarság szolgálatát, a választóiknak tett ígéreteiket.
– Annak is utánanéztem – kapcsolódott a beszélgetésbe Péró Tamás megyei tanácsos –, hogy közvetlen kormánytámogatásokat általában nagy, megyei beruházásokra, mint megyei kórház építése stb. adnak. Ehhez meg kellett győzni a jelenleg kormányzó Nemzeti Liberális Párt miniszterét afelől, hogy Arad megyében a jelzett fejlesztések fontosak nekünk, magyaroknak, ezért e fejlesztésekhez szükséges forrásokat vezessék be a költségvetésbe. Valóban, eddig nem volt arra példa, hogy az országos költségvetésben Arad megye bizonyos települései közvetlen módon, ilyen méretű támogatást kaptak volna.
Közművelődés- és kultúratámogatás


Péró Tamás megyei tanácsos a Kulturális, Sport- és Ifjúsági Szakbizottság tagjaként egy gondolat erejéig visszatekintett a 2019-ben zajlott kulturális események támogatására. Akkor ugyanis a Megyei Kulturális Központ összesen 32 magyar rendezvényt támogatott 542 ezer lej összértékben. E programok a magyar települések falunapjai, ifjúsági programok, könyvkiadás, illetve a Magyar Szórvány Napja voltak. Megjegyzendő: egyetlen, a magyar civilszervezetektől vagy magyar önkormányzatok vezetőitől beérkezett pályázati támogatásigénylést se utasítottak vissza. Összehasonlítva a tavalyi és az idei terveket és az idei költségvetésben szereplő számokat, eddig célirányosan 470 ezer lejt irányoztunk elő magyar programokra. Hamarosan következik az Arad Megyei Kulturális Központ által szervezett pályázati kiírás, amelyen magyar civilszervezetek is részt vesznek, támogatásokat is szereznek. A megpályáztatott összeg Arad megyében 900 ezer lej, ami le van osztva 5-6 tevékenységi körre: sport, kultúra, ifjúság, hagyományőrzés stb. Tehát különböző kiírások léteznek, ezért arra kérek minden aradi és Arad megyei civilszervezet-vezetőt, hogy lehetőségeikhez mérten pályázzák meg az RMDSZ által rendszeresen meghirdetett nyilvános pályázati kiírásokat. Az Arad Megyei Kulturális Központhoz nyújtsanak be minél több pályázatot hagyományőrző kulturális program támogatására. Abban reménykedem, hogy a meghirdetett pályázati kerethez a költségvetés kiegészítésekor sikerül további anyagi forrásokat szerezni, ezért az idei kiemelkedő kulturális programjaink támogatást kapnak.
– Mennyire bonyolult egy pályázatnak az elkészítése?
– A kérvénynél bonyolultabb, de segítünk az elkészítésében, ráadásul minden civilszerveztünk vezetőjét értesítjük a pályázati lehetőségről. A régebbi civilszervezetek vezetői már ismerik a teendőket, az újak képviselőinek mi, illetve az RMDSZ-székházban dolgozó munkatársaink szívesen segítenek a dokumentáció összeállításában, elkísérjük őket a Megyei Kulturális Központba is. Legkésőbb március derekáig kiírják a pályázatokat a megyeközpont, de a megyebeli civilszervezetek számára is, ezért élni kell a lehetőséggel!
– A megyebeli magyar felekezetek hogyan juthatnak támogatásokhoz?
– 2019-ben Arad megyében összesen 115 ezer lejt lehetett megpályázni templomjavításra. Évek óta támogatjuk a kisiratosi római katolikus templom felújítását, új villanyhálózatot szereltek, külső és belső felújítás zajlik benne 25 ezer lejjel támogatással; Nagyiratoson a templomi villanyhálózati, illetve más felújításokat 20 ezer lejjel támogattuk. Ugyanakkor a németszentpéteri katolikus templom folyamatban lévő felújítását többször, tavaly 10 ezer lejjel sikerült támogatnunk. A református felekezet lippai közösségét 320 ezer lejjel támogattuk az ottani parókián kialakított táborhely kiépítése okán, de tetőcsere és külső felújítás is zajlott. 10 ezer lejből szépült meg, illetve kapott új tetőt a zimándközi templom, ugyancsak 10 ezer lejjel támogattuk az angyalkúti templomon szükséges tetőcserét. Ugyanakkor sikerült támogatni a simonyifalvi evangélikus-lutheránus közösséget is.
– Mi szerepel az idei tervekben?
– A megyei tanács 1,2 millió lejt irányozott elő az egyházak támogatására, amiből 120 ezer lej jut majd a magyar történelmi egyházaknak. Nem mi döntünk, hanem a történelmi egyházakra bízzuk annak az eldöntését, hogy a felekezetükben hova kerüljön támogatás.
– A támogatásokon kívül mivel foglalkoztak még?
– Kollégámmal együtt nagy gondot fordítottunk a megyei rangú utak korszerűsítésére, ugyanis a megyei tanácsnak egy nagyobb összeg állt a rendelkezésére. Ebből koptatóréteget húztak az aszfaltutakra, de történtek új aszfaltozások is. Ami számunkra a legfontosabb, hogy Kisiratosnak a Kürtös felőli bejáratától, a falun keresztül, Nagyiratos bejáratáig a közbenjárásunk nyomán a megyei rangú út új aszfaltburkolatot kapott. Ugyancsak új burkolatot kapott a Pécska–Kispereg közötti útnak egy része, az autópálya lejáratától szinte a falu bejáratáig. Tekintve, hogy november–december folyamán zajlottak a munkálatok, tudatában vagyunk, hogy ez a minőség rovására ment, de a koptatórétegre 3 évi jótállás érvényes, ezért a kivitelezőnek a jelzett időszakban ki kell javítania a keletkezett kátyúkat. Ugyanott folytatni kívánjuk az aszfaltozást egészen Kisperegnek a Nagypereg felőli kijáratáig, illetve azon túlmenően, Nagypereg bejáratáig. A két település között húzódó megyei rangú út azonban igen keskeny, ezért azt ki kellene szélesíteni. Az viszont más munkálat, más forrásból történne a kivitelezése. Ezen kívül elkészült a Kisiratost Mácsával összekötő út, ami a kisiratosiak számára fontos, ezért támogattuk, ugyanakkor Sofronya és Zimándköz között, Ötvenes-telepen át, korszerűsítették az utat, de támogattuk a Tornyát Pécskával összekötő betonlapokból készült útnak  aszfaltburkolattal való bevonását is.
– Milyen folytatás várható?
– Kilátásban van, hogy idén is folytatódhatnak az aszfaltozási munkálatok, de a polgármestereink által óhajtott aszfaltozások is folytatódnak az idei költségvetésből. Ilyen a Nagyvarjas–Nagyiratos közötti szakasz, amire jól jönne egy koptatóréteg, akárcsak a Szentpált Sofronyával összekötő 3 kilométernyi megyei útszakaszra, mert nem lenne értelme a tőzmiskei útra húzni egy 3 kilométeres aszfaltburkolatot, miközben ott a teljes útszakasznak a felújítása szükséges.
Három tanácsossal sokkal hatékonyabb képviselet
– Milyen esély van a magyarlakta települések további fejlesztésére?
– Legnagyobb az esély, ha a nyáron sorra kerülő önkormányzati választásokon a magyarság minél nagyobb számban részt vesz, újraválasztja a talpraesett polgármestereit, községi tanácsosait, ugyanakkor a megyei tanácsban is biztosítja a képviseletet. Ha oda három tanácsosunk jutna be, az sokkal nagyobb esélyt adhat a döntéshozatalban. Mert igen sokat számít a súlyunk a megyei tanácsban. Azon múlik, hogy a jelenlegi 2 szavazatunkkal ki tudjuk-e elégíteni a többségben lévő NLP elképzeléseit. Amikor költségvetés-kiegészítésekről vagy kulturális támogatásokról van szó, akkor figyelembe veszik a mi elképzeléseinket is. Az egésznek a gerincét azonban a 2016-os helyhatósági választások után fektettük le, amikor eldöntöttük a velük való együttműködést és a megyei tanácsban való támogatásukat.
– A Bukarestben az elmúlt 4 évben lezajlott komoly változások dacára a megyei együttműködés jól működött-e?
– A bukaresti változások nem befolyásolták az itthoni együttműködést, mert az sokkal régebbi gyökerű az elmúlt 4 évnél. Az itthoni dolgainkat a bukarestitől sikerült függetlenítenünk. Olykor azonban nekünk is „le kell nyelnünk a békát”. Példának okáért, még mindig nem sikerült a Feszty-triptichon felújítását, illetve kiállítását keresztülvinnünk, mert annak a teremnek a rendbehozatalára, ahol a kép ki volt állítva, a partnerünk részéről nincs politikai akarat. Éppen ezért mi sem állunk pozitívan minden kezdeményezésük mellé. Példának okáért volt egy olyan kezdeményezésük, hogy a megyei utak kereszteződésébe román nyelvű totemeket állítsanak. Az egyik konzultatív tanácskozáson azonban kifejtettük véleményünket a felirat kétnyelvűségével kapcsolatban, amibe azonban nem egyeztek bele, ezért mi nem szavaztuk meg. Ezzel együtt bizakodunk a további gyümölcsöző együttműködésben, ami sokkal hatékonyabb lehetne, ha 3 RMDSZ-tanácsost tudnánk kiállítani.
– Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm szépen a beszélgetést!
– Mi köszönjük a lehetőséget! – zártuk évértékelő, esélylatolgató beszélgetésünket Bölöni György és Péró Tamás RMDSZ-es megyei tanácsosokkal.

Nyugati Jelen,

Bolta János cikke

Facebookby feather

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.