Falugyűléssel felérő RMDSZ tisztújítás Ágyán

Csütörtökön, március 7-én, 18 órától a közelmúltban pályázati támogatással teljesen felújított ágyai kultúrotthonban tartotta tisztújító közgyűlését a RMDSZ helybeli szervezete. A szép számban megjelent tagságot és a vendégeket Duka Julianna elnök köszöntötte, név szerint megemlítve Péró Tamás megyei ügyvezető elnököt, Erdős Bálint szintyei polgármestert és nt. Módi Józsefet, az Aradi Református Egyházmegye esperesét, ágyai lelkipásztort.

93496

Amint az elnök a továbbiakban kifejtette, azért gyűltek össze, hogy megvitassák mindazokat a kérdéseket, amelyek az ágyai embereket foglalkoztatják.

Miután ismertette a 6 pontból álló napirendet, azt a résztvevők jóváhagyták. A politikai tájékoztatóban ismertette a közelmúltban Kolozsváron lezajlott RMDSZ-tisztújító kongresszus munkálatait, majd kitért a folyó év májusában sorra kerülő EP-választások fontosságára az erdélyi magyarság, a Magyar Nemzet, de Európa jövőjének a szempontjából is. Az RMDSZ két EP-képviselője nagyban hozzájárult a romániai magyarságot ért jogsérelmeknek az Európai Parlamentben történt ismertetéséhez. Az RMDSZ eddigi legnagyobb sikere, hogy 1,3 milliónál több aláírást gyűjtött össze az EU 7 tagállamában az európai őshonos kisebbségek jogait szavatoló törvénynek a kidolgozása érdekében.

Visszatérve a helyi szervezet elmúlt évi munkájának a beszámolójára előrebocsátotta: ez volt eddigi élete legnehezebb éve – elhunyt a férje –, ezért a szervezeti munkát is csak az ideje és ereje mértékében végezhette. Ezzel együtt, aláírásokat gyűjtöttek a már jelzett európai őshonos kisebbségi jogokért; a szervezésükben 62 ágyai regisztrált, illetve vett részt az anyaországi országgyűlési választásokon; az elmúlt évben a helybeli református egyházzal együtt folyamatosan közreműködtek a honosítási eljárásokban; részt vettek az ágyai néptáncgála szervezésében és lebonyolításában. Ugyancsak az RMDSZ-tagok részt vesznek a falu szépítésében: virágokat ültetnek, locsolnak, kapálnak; hagyományosan közreműködnek az RMDSZ Arad Megyei Szervezete révén az iskolakezdőknek biztosított, tanszeres iskolatáskák kiosztásában; a helybeli iskola futballcsapata részt vett az aradi Szabadság-szobor Egyesület szervezte iskolás futballbajnokságban; az RMDSZ és a Rákóczi Szövetség szervezte karácsonyi ünnepségbe a helybeli óvodások is bekapcsolódtak, a helybeli napközi zavartalan működéséért ezúton is köszönetet mondott. Az RMDSZ Megyei Nőszervezetétől támogatást kaptak az adventi koszorúk készítésében, amiért ugyancsak köszönet jár. Szerinte, a tavalyi év tevékenysége kissé szerényre sikerült, ezért idén teljes lendülettel belevetette magát a munkába, részt vett az RMDSZ-kongresszuson is, ahonnan feltöltődve érkezett haza.

A megszavazott tevékenységi beszámolót követően Duka Julianna a pénzügyi beszámolót ismertette, amiben leszögezte: nem szívesen kilincsel, de ha közügyről van szó, bárhova elmegy érte. A begyűlt tagsági díjakból szokták megvásárolni a koszorúkat az aradi március 15-i ünnepségre, de a helybeli néptáncoktatás, illetve a néptáncgála és a gyermeknap költségeihez is hozzá szoktak járulni. Mondandója végén köszönetet mondott a tagsági díjakat becsületesen befizető ágyaiaknak, akik jóváhagyták ezt a beszámolót is.

A tisztújítás előtt Péró Tamás ügyvezető megyei elnök hozzászólásában kifejtette: az RMDSZ tisztújító közgyűléseken hagyománnyá vált, hogy ne csak az elnök, hanem az RMDSZ-es tisztségviselők a polgármesterek, az alpolgármesterek vagy a községi tanácsosok is számoljanak be a munkájukról, hiszen mindannyian a magyar közösségekért dolgoznak.

Ami a helybeli szervezetet illeti, azt az egyik legjobban működő szervezetként tartják számon, ezért megköszönte az elmúlt két év munkáját az elnök asszonynak és az elnökség tagjainak, de mindazoknak is, akik támogatták a szervezet munkáját. A továbbiakban kitért a következő négy választás helybeli megszervezésének a fontosságára. Mondandója végén a megyei ügyvezető elnök felkérte a jelen lévő polgármestert, Erdős Bálintot, hogy ismertesse az elmúlt időszakban Ágyán megvalósult beruházásokat.

Megvalósítások, tervek

Erdős Bálint polgármester elöljáróban mindenkinek megköszönte, amiért eljött. Duka Juliannának és csapatának megköszönte a kétévi kiváló munkát, amiért más községbeli pártvezetők is irigylik.

A továbbiakban a tavalyi gyenge befektetési alapról beszélt, ami a fele volt az azt megelőző évinek. Mivel az országos költségvetés csupán néhány napja született meg, helyi költségvetések még nem lehetnek. Éppen ezért, pénz nélkül a kézzelfogható tervekről sem beszélhetnek, azzal együtt, hogy terveik vannak, amelyekhez megvan a jó szándék is, de pénzük nincs. Néhány éve úgy dolgoznak, hogy a községi költségvetést településenként a lakosság számarányában osztják le, ezért a helybéli tanácsosokkal megbeszélve, a pénzeket úgy költik el, hogy az a leghatékonyabb legyen. Az elmúlt időszakban túl látványos dolgokat nem hajthattak végre, de utcákat aszfaltoztak, másokat zúzott kővel javítottak fel, Ágyán megépült a halottas ház, amit már használnak, de hivatalosan még nincs átadva. A közelmúltban szervezték meg a versenytárgyalást a csatornázás megépítésére, csakhogy a négy jelentkező közül az utolsó pillanatban három visszalépett, ezért egy jelentkezővel nem lehetett licitálni. Azt a közeljövőben újra megszervezik. Azért léptek vissza, mert januártól felemelték a fizetéseket, az euró árfolyama megugrott, ezért az eddigi számítások felborultak, nem képesek megfizetni az embereiket, ezért az egész költségvetést újra kell számolni. Tulajdonképpen minden közberuházás ebben a helyzetben van. Hasonló a helyzet a félben maradt beruházásokkal is, amelyeket a munkáltatók a jelenlegi pénzviszonyok között számolják ki, aminek a költségvetésébe nem férnek bele a munkálatok, tehát mindent újra kell számolni. Ágya tavaly kimaradt a járdaépítésekből, de azért, mert rendbe kívánják tenni a központi parkot és autóparkolókat is építenének. Amíg nem készül el az aszfaltos út, addig e pénzalapokhoz nem lehetett nyúlni, de idén a kultúrotthon, illetve a parókia előtt is meg kívánják építeni a térkövezett autóparkolókat. Ugyancsak idén tervezik az iskolaépületnek a felújítását is, de a költségvetésen múlik, milyen méretű munkálatokat végezhetnek. Ugyancsak felújítási pályázatot készítettek az orvosi rendelő épületével kapcsolatban. Sajnos, most már a járdák felújítására is tervet kell készíteni, ami az összköltségnek szinte a 40%-át elviszi. Megépítették a tervezett szennyvíztisztítóhoz vezető utat abban a reményben, hogy az ülepítő is elkészül. Fontos dolog, hogy megszűnt a kisjenői vízüzem, ezért minden, a község településeire érkező ivóvízmennyiséget leszámláznak. Azt is, ami véletlenül elfolyik vagy, amit a kertek locsolására használnak. Ha valaki nem fizeti ki a vízszámlát, lezárhatják az egész települést kiszolgáló csapot. Azt tervezik, hogy pénzt szereznek minden vízórának az utcán, vagyis közterületen történő felszereléséhez. Köszönetet mondott a tanácsosoknak és az elnök asszonynak a segítségért, de az esperes úrnak is megköszönte a konstruktív hozzáállást. Végszavaiban, egyben a tisztújítás megnyitójában indítványozta: mivel az egész falu elégedett az elnök asszony és csapatának a munkájával, indítványozza mindannyijuknak újabb kétévi mandátumra történő újraválasztását.

Ezt követően kijelentette: bármilyen kérdésre szívesen válaszol. Mivel más javaslat nem volt, egyhangú szavazással újabb két évre megerősítették elnöki tisztségében Duka Juliannát és az elnökség tagjait, Erdős Bálintot, Módi Józsefet, Hadi Erzsébetet és Erdős Sándort. A megyei küldöttgyűlésen az ágyai szervezetet hivatalból amúgy is a jelen lévő Erdős Bálint polgármester és Duka Julianna elnök mellett Erdős Márta és Hadi Erzsébet, illetve póttagként Bodó Ildikó képviseli.

Nt. Módi József esperes, ágyai lelkipásztor hozzászólásában nagy elismeréssel méltatta Duka Julianna munkáját az őt ért családi dráma közepette is, ugyanakkor elismeréssel beszélt az ágyai közösségnek a bajban lévő embernek a megsegítésében megnyilvánult áldozatvállalását. Ezt így érdemes és ildomos tenni! Azt sem szabad elfeledni, hogy az elmúlt időszakban Ágyán igen sok pozitív dolog történt, ami kiváló bizonyítéka a közösség összetartásának.

A falugyűlésnek is beillő tisztújító közgyűlés végén bemutatták a 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című értékmentő kötetet, Ágya értékeivel.

A találkozó a szervezők biztosította szeretetvendégséggel, baráti beszélgetéssel zárult.

Nyugati Jelen,

Balta János cikke

Facebookby feather

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.